Nowe produkty już wkrótce w ofercie...

Jednym z najważniejszych celów naszej dział‚alności jest produkcja wyrobów pasmanteryjnych speł‚niają…cych najwyższe standardy stosowane w przemył›le wł‚ókienniczym, dlatego też cią…gle inwestujemy w nowoczesny park maszynowy.

W najbliższym czasie nastą…pi uruchomienie kilku nowych maszyn, dzię™ki którym bą™dziemy mogli poszerzyą‡ swoją… ofertą™ o nowe rodzaje gum dzianych, plecionych i smyczy. Szczegół‚y wkrótce.

opublikowano: 04.10.2010