Aktualności

Nowe produkty już wkrótce w ofercie...

Jednym z najważniejszych celów naszej dział‚alności jest produkcja wyrobów pasmanteryjnych speł‚niają…cych najwyższe standardy stosowane w przemył›le wł‚ókienniczym, dlatego też cią…gle inwestujemy w nowoczesny park maszynowy....

Witamy na nowej stronie

Mił‚o jest nam poinformowaą‡, iż wł‚ał›nie uruchomiliśmy nową… wersją™ naszej strony internetowej. Znajdą… Pał„stwo tutaj najważniejsze informacje o naszej firmie, ofertą™ handlową…, peł‚ną… bazą™ produktów, a wszystko to zaprezentowane w nowej szacie graficznej....