Aktualności

Jednym z najważniejszych celów naszej dział‚alności jest produkcja wyrobów pasmanteryjnych speł‚niają…cych najwyższe standardy stosowane w przemył›le wł‚ókienniczym, dlatego też cią…gle inwestujemy w nowoczesny park mas...

Firma PPHU Kinkar istnieje od 1992 roku. Jesteśmy jednym z najwię™kszych producentów szerokiej gamy wyrobów pasmanteryjnych.

Wieloletni wysił‚ek wł‚ożony w powię™kszenie parku maszynowego i zastosowanie nowoczesnych technologii umożliwił‚ wytwarzanie produktów speł‚niają…cych wysokie standardy jakości.

Dbał‚ość firmy o wysoką… jakość swoich produktów przyczynił‚a się do rozwoju eksportu, obecnie eksportujemy nasze dodatki pasmanteryjne na rynki nastą™pują…cych krajów:

Biał‚oruł›, Czechy, Litwa, łotwa, Rosja, Ukraina